HOME

is een specifiek geminimaliseerd apparaat voor waterbehandeling in een tandartspraktijk, gebruik makend van UV techniek en wateronth- arding. ELEA is een toestel met respect voor de natuur dle geen gebruik maakt van chemische producten.

Dit apparaat voldoet aan de wensen van een tandartsinstallatie en is ervoor onontbeerlijk want 80% van de problemen met een installatie zijn te wijten aan slechte lucht-en waterkwaliteit (kalk, algen, virussen, bacterien,...).

Het doden van micro-organismes in water vragen een zekere hoeveelheid energie van een UV lamp. Door talrijke experimenten is vastgesteld dat in een homogeen ilieu enerzijds de dosis kiemdodende UV energie dezelfde hoeveelheid is voor elke soort bacterie en anderzijds onafhankelijk is van de kwantiteit van de bacterien. Dit betekend dat en welbepaalde hoeveelheid energie voldoende is om alle bacterien te doden (99,9%). Vertrekkend vanuit deze theorie is het mogelijk te berekenen hoeveel drinkbaar water is verkregen per nuttige watt UV.

Photo du Team